Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet fikk støtte fra prosjektet «Klart språk i staten» i 2010. Midlene er blant annet brukt til en analyse av språket i departementet.

Språkfirmaet Arkitekst analyserte departementets språkutfordringer. Analysen munnet ut i en rapport som blant annet viser at

  • departementet bruker for generelle titler i lange tekster og i brev
  • tekstene i brosjyrene ligger for nær juridiske kilder
  • departementet bruker gode standardformuleringer i tekstene sine

Rapporten inneholder både ros og ris til departementet og er et godt utgangspunkt for å jobbe videre med språket. – Rapporten med analysen av språkbruken i Arbeidsdepartementet peker på språklige utfordringer som antagelig flere departementer har. Vi tror andre offentlige instanser kan ha noe å hente her, sier prosjektleder Per-Roar Schaug i Arbeidsdepartementet.

Last ned rapporten her.

Departementet har også trykket opp to plakater med klarspråksinspirasjon.

Last ned plakat 1 og plakat 2.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter