Råd og tips for ledere

Ledere har en avgjørende rolle i klarspråksarbeidet, blant annet fordi de kan legge til rette for og bidra til å bygge en klarspråkskultur. Her er noen gode råd for ledere som skal drive klarspråksarbeid.

Nynorsk

Sett klare mål

Med klart definerte mål er det lettere for alle å forstå hva klarspråksarbeid handler om. Snakk med medarbeiderne om hva dere ønsker å oppnå med klarspråksarbeidet. Når du som leder viser at klarspråk er viktig, inspirerer det til felles innsats.

Få alle med på laget

Det er medarbeiderne som skaper resultatene. Involver så mange som mulig fra starten, og diskuter hvordan dere arbeider med den skriftlige kommunikasjonen hos dere. Har dere et felles språk? Hva kan bli bedre, og hva må gjøres for å få det til? Sett av tid til å diskutere dette. Det gir engasjement, læring og vilje til endring.

Legg en plan for endring

Ta utgangspunkt i hvordan dere skriver i dag. Hva må til for å bli bedre? Kanskje trenger medarbeiderne mer kompetanse i klarspråk, kanskje bør de endre skrivevaner eller arbeide og samarbeide på nye måter? Få oversikt over hva dere vil endre, og legg en plan for å nå målet.

Tilrettelegg og følg opp arbeidet

Det er i det daglige arbeidet at nye ferdigheter praktiseres og en ny skrivekultur etableres. Gir du medarbeiderne dine nok tid til å arbeide med språket? Får de nok tid til å samarbeide og gjøre hverandre gode? Hvordan kan du følge opp og gi tilbakemeldinger? Husk å gi støtte og ros. Godt arbeid skal anerkjennes!

Tenk langsiktig og hold trykket oppe

Ingen blir en god skribent over natten. Klarspråksarbeid er fornyings- og endringsarbeid og krever ofte målrettet innsats over tid. Men det går fint an å starte i det små. Skrittvise endringer kan gi store gevinster. Og det er viktig med jevnlige påminnelser for å holde trykket oppe!

Synliggjør resultatene

Gode resultater motiverer til innsats. Hvordan kommer resultatene til syne hos dere? Hvilke resultater kan dokumenteres? Er det andre resultater som er mindre målbare, men like viktige? Bryt gjerne målene deres ned i konkrete delmål, og finn ut hvordan resultatene kan dokumenteres og følges opp.

Sett klarspråksarbeidet i et større perspektiv

Husk at dere kan oppnå mer enn akkurat de målene dere har satt dere. Arbeidet med klarspråk gir ofte flere positive ringvirkninger og resultater, som bedre samarbeid internt og utvikling av gode tjenester for innbyggerne.

Last ned rådene i plakatform (pdf) her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter