Få råd om klarspråksarbeid

Skal dere i gang med et klarspråksarbeid og trenger hjelp til å legge opp arbeidet? Ønsker dere å måle effektene av klarspråksarbeidet dere gjør? Vil dere vite hva som kan gjøre tekstene deres bedre?

Hånd med penn

Statlige virksomheter kan få råd og hjelp om språkforbedringsarbeid (klarspråksarbeid) fra Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Vår hjelp må inngå i en plan for klarspråksarbeid hos dere, og vi kan hjelpe dere med å utforme en plan og gjenomføre tiltak.

Digdir tilbyr rådgivning i prosjektarbeid, evalueringer og måling av virkningene av klarspråksarbeid. Digdir kan også være samtalepartner og gi råd ved planlegging av et klarspråksprosjekt og underveis i arbeidet.

Språkrådet tilbyr rådgivning om språket i tekster, i begge målformer. Tekstene må være beregnet på et større publikum. Rådgivningen skal være hjelp til selvhjelp og omfatter derfor ikke språkvask og oversettelse.

Digdir og Språkrådet kan (hvis vi har kapasitet) holde inspirasjonsforedrag f.eks. i forbindelse med oppstartsseminarer, ledersamlinger o.l.

Vi vil vurdere hver enkelt henvendelse ut fra relevans, kompetanse og kapasitet. I noen tilfeller vil vi kombinere kompetansen vår for å hjelpe dere best mulig. Dersom vi ikke kan hjelpe dere, kan vi henvise til andre relevante aktører.

Ta kontakt med Onar Aanestad i Digdir eller Margrethe Kvarenes i Språkrådet.

Annen relevant informasjon

Digdir og Språkrådet tilbyr også ulike klarspråkskurs og nynorskkurs. Her finner du informasjon om kursene våre.

Her kan du lese om andres språkarbeid og bli inspirert.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter