4 Ha realistiske ambisjoner

Uansett hvilket omfang prosjektet skal ha, er det viktig at det er samsvar mellom prosjektets mål og de ressursene en har til rådighet. Det er bedre å starte i det små enn å satse for stort for så å feile på grunn av manglende ressurser.

[Teksten på nynorsk]

Noen starter språkprosjektet med å kartlegge og analysere de språklige utfordringene de har, for å finne ut hvor de har mest å hente på å starte. Andre går rett på sak og oppretter pilotprosjekter på områder hvor de vet at skoen trykker. For å komme raskt i gang kan du gripe fatt i de brevene som blir sendt ut til flest, de skjemaene som oftest fylles ut feil, de mest besøkte nettsidene eller de områdene virksomheten får flest spørsmål om på telefon og på e-post. Ved å gjennomføre pilotprosjekter på avgrensede områder får du verdifull erfaring før du eventuelt starter på et større prosjekt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter