6 Skap motivasjon for å skrive godt og klart

Siden det å skrive klart ofte handler om holdninger, må man spille på lag med dem som skriver. En morsom tegneseriestripe om språk kan være en like god oppfølging som en e-post som terper på skriveregler.

[Teksten på nynorsk]

Humor er et viktig virkemiddel i språkarbeidet. Humor kan gjøre det lystbetont for den som skriver, og gjør det også lettere og morsommere for dem som skal motivere andre til å jobbe med språket. Ingen har vel lyst til å bli sett på som surpompen med rødpennen?

Utlendingsdirektoratet har med stor suksess introdusert språkarbeidet som en kampanje, med plakater i heisene, sjokolade og drops og andre morsomme påminnelser om at et språkprosjekt var under oppseiling (se lenke til egen artikkel under). Det kan også være et virkemiddel å knytte språkarbeidet til hyggelige sosiale sammenkomster. I Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har språkquiz under avdelingenes fredagskaffe og lunsjkåseri om språk med eksterne foredragsholdere vært populære tiltak.

Mange opplever språkbruk som noe svært personlig, og det kan være vanskelig å få tilbakemeldinger og forslag om å endre språket sitt. Tenk på hvordan dere kan skape en kultur for å gi hverandre tilbakemeldinger og utveksle ideer til nye måter å gjøre ting på. En måte å gjøre hverandre gode på kan være å utnevne en «språkvenn» i avdelingen, en som kan lese og gi tilbakemeldinger på andres tekster. Senk terskelen for å bidra til hverandres tekster og vær konstruktive i stedet for kritiske.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter