2 Lag en prosjektplan

En prosjektplan gir arbeidet mandat og retning, og dette er viktig for å sikre et godt resultat. Planen gjør ansvarsfordelingen tydelig og lett å forholde seg til, både i prosjektet og linjen.

[Teksten på nynorsk]

Prosjektplanen bør inneholde

  • situasjonsanalyse og målbeskrivelse
  • beskrivelse av aktivitetene
  • beskrivelse av rolle- og ansvarsfordelingen
  • beskrivelse av hvordan prosjektet er organisert
  • framdriftsplan med viktige milepæler
  • beskrivelse av ressursbehovene
  • beskrivelse av hvordan prosjektet skal evalueres

Foruten prosjektplanen bør du fra starten av lage en informasjonsplan for å skissere hvilke formidlingstiltak prosjektet skal gjennomføre. Slike formidlingstiltak kan være lunsjseminarer om språk, nyheter på intranettet og Internett og presentasjon av resultater og underveisevalueringer. Det å formidle resultater underveis handler både om å minne medarbeiderne om språkprosjektet og om å skape entusiasme for prosjektet gjennom å gjøre suksesshistoriene til felleseie i organisasjonen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter