1 Organiser deg til suksess

Det er nødvendig å etablere en prosjektstruktur, fordele ansvar og samarbeide på tvers i organisasjonen for å lykkes med et språkforbedringsprosjekt. Mange virksomheter har erfart at det er verdifullt å få et mandat fra ledelsen før en starter arbeidet. På den måten får prosjektet tydelige rammer helt fra begynnelsen av.

[Teksten på nynorsk]

Sett sammen en prosjektgruppe med riktige og viktige medspillere som kan jobbe sammen for å gjennomføre tiltakene og hjelpe hverandre med å dra lasset. Ildsjeler på arbeidsplassen er en viktig ressurs, men pass også på å sette arbeidet inn i faste strukturer så det blir personuavhengig. Ved å sette sammen en prosjektgruppe med ulike interne ressurser bygger dere kompetanse på tvers av avdelingene og styrker samarbeidet og kommunikasjonen internt.

Her er noen medarbeidere du bør vurdere å trekke inn i en prosjektgruppe:

  • kommunikasjonsmedarbeidere med ansvar for språk og formidling
  • jurister med ansvar for vedtak og juridiske tekster
  • representanter fra fagavdelingene som jobber med ulike teksttyper til daglig
  • medarbeidere med interesse for og kunnskap om språk
  • IKT-medarbeidere som kan endre og tilpasse saksbehandlingssystemer og brev- og skjemamaler
  • folk i telefon- og førstelinjetjenestene (kundesentre o.l.) som vet hvor skoen trykker
    andre nøkkelpersoner som kan bidra i prosjektet

I tillegg til en prosjektgruppe kan det være nyttig ha en ressursgruppe som kan gi råd, innspill og impulser underveis i arbeidet. Ressursgruppen behøver ikke være involvert i det daglige arbeidet, men kan samles ved prosjektets milepæler eller hvis prosjektgruppen trenger innspill og motivasjon. Sett sammen ressursgruppen av folk som er interesserte og positive, gjerne noen med kompetanse og erfaring som supplerer det som finnes hos medlemmene av prosjektgruppen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter