5 Lytt til brukerne

Hva opplever brukerne som vanskelig språk? Reagerer de på ord og uttrykk eller på tonen og strukturen i brevene deres?

[Teksten på nynorsk]

For å finne ut om virksomheten kommuniserer godt nok, må du lytte til de som mottar virksomhetens tjenester og informasjon. Førstelinjetjenesten i organisasjonen har verdifull kunnskap om hvordan brukerne opplever dette. Brukerundersøkelser, brukertester eller fokusgruppetester kan gi deg tilbakemeldinger på om språket dere bruker, er klart og godt nok, og vil samtidig fortelle deg hvor du må gripe fatt.

Når du har laget utkast til nye, forbedrede standardbrev eller skjemaer, bør du trekke inn brukere og be dem vurdere de nye tekstene. Brukertesting vil gi deg nye synspunkter på de tjenestene og den informasjonen dere tilbyr. Vær åpen for å teste nye versjoner så mange ganger som nødvendig, helt til du har en tekst brukerne er fornøyd med. Da sikrer du både at prosessen blir lærerik og produktet godt.

Noen henter inn bistand fra eksterne språkbyråer for å gå igjennom og analysere virksomhetens språkbruk og hvilke utfordringer den har. Det kan være nyttig å få utenforståendes blikk på virksomhetens interne utfordringer, og språkeksperter kan gi verdifulle innspill til arbeidet.brukerne opplever dette. Brukerundersøkelser, brukertester eller fokusgruppetester kan gi deg tilbakemeldinger på om språket dere bruker, er klart og godt nok, og vil samtidig fortelle deg hvor du må gripe fatt. Hva opplever brukerne som vanskelig språk? Reagerer de på ord og uttrykk eller på tonen og strukturen i brevene deres?

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter