9 Lag språkmateriell og hold kurs

For å skape kulturendringer trenger man konkret og håndfast materiell, som retningslinjer for brev eller nettsider og interne språkveiledninger, ofte kalt språkprofiler.

[Teksten på nynorsk]

En språkprofil kan være alt fra en kort stikkordliste med tips og skriveregler til en omfattende trykksak som omtaler rettskriving, sjangerspråk osv. Språkprofiler i det offentlige avklarer ofte hvordan relevante lover, institusjoner og sektorbegreper skal omtales. Mange lager også termlister som en del av språkprofilen, med oversikt over terminologi som er relevant for deres virksomhet.

Her på nettstedet finner du skrivehjelpSjekkliste for skribenter og mange eksempler på språkprofiler.

I stedet for å lage en ny språkprofil fra grunnen av kan hver enkelt virksomhet la seg inspirere av og klippe fra andres profiler og tips som er lagt ut, og utvikle sin egen språkprofil på den måten. Det er hyggelig om du krediterer virksomheten du henter stoff fra.

Hold språkkurs med utgangspunkt i deres egne språklige utfordringer og deres interne språkmateriell, som profiler og termlister. Det kan lønne seg å gjennomføre temakurs slik at ulike medarbeidere kan finne de kursene som er mest relevante for dem.

Temakurs kan for eksempel ta for seg

  • skriving for nettet
  • lovspråk og regelformidling
  • klarspråk og nynorsk
  • brev- og vedtaksskriving
  • forskningsformidling
  • språket i selvbetjeningsløsninger og i nettskjemaer

Arranger gjerne egne språkkurs for ledere, siden de har et særlig ansvar for å følge opp språkarbeidet.

E-læringskurs var løsningen for Utlendingsdirektoratet (UDI) da direktoratet skulle velge kurstype for gamle og nye medarbeidere. E-læringskurs har en investeringskostnad, men gir lave kostnader på sikt siden ansatte kan ta kurset ved sin egen datamaskin, når det passer for dem. Under Lær av andre finner du artikler om UDIs kurs og andre e-læringskurs i klarspråk.

Det er viktig at den enkelte opplever at det blir enklere og mer tilfredsstillende å skrive klart og mottakervennlig. Da kan det være lurt å opprette språkstøtte på intranettet, der medarbeidere kan sende inn språkspørsmål og raskt få svar. Godt synlige lenker til nettbaserte ordlister, til synonymordbøker og til andre nyttige verktøy på www.klarspråk.no kan også være til hjelp for den enkelte. Intern erfaringsdeling på blogger og diskusjonsforum kan egne seg på noen arbeidsplasser.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter