3 Husk å forankre prosjektet hos både topp- og mellomledere

Skal du skape oppslutning om klarspråksprosjektet, er det avgjørende at ledelsen engasjerer seg og involverer seg i språkarbeidet. Mange virksomheter har gode erfaringer med at direktøren selv viser engasjement for språkarbeidet og skaper blest om det på allmøter, på intranettet og på andre møteplasser.

[Teksten på nynorsk]

Å stille resultatkrav til ledere bidrar til å sette språk på dagsordenen og er et effektivt virkemiddel for å få hele organisasjonen i gang med språkarbeid.

Mellomlederne sitter på mange av de virkemidlene du trenger for å lykkes med språkprosjektet. I arbeidshverdagen er det ofte de som bestemmer prioriteringene, veileder medarbeiderne og gir klapp på skulderen for godt utført arbeid. Skal du skape en kultur for klarspråk, er det viktig at mellomlederne forstår betydningen av språkarbeid og motiverer og belønner innsatsen til den enkelte. Trekk inn mellomlederne i prosjektet fra begynnelsen av og vær deg bevisst hvilken rolle de skal ha, når du planlegger forskjellige språkforbedringstiltak.

Resultatkrav til ledere kan for eksempel være

  • at et visst antall medarbeidere har vært på klarspråkskurs
  • at et visst antall brev, skjemaer eller nettekster er forbedret
  • at det er tatt et visst antall språkinitiativer
  • at språk er fast tema i medarbeidersamtaler
  • at språk er fast tema på avdelingsmøter og ledermøter

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter