7 Bruk både gulrot og pisk

Det finnes også litt røffere former for humor som kan nyttes i kampen for et klarere språk. Mange arbeidsplasser har interne «språkgiljotiner» eller milde «gapestokker» på intranettet eller som oppslag i heis og kantine.

[Teksten på nynorsk]

Dette nettstedet har to slike «gapestokker»: I Alarm-spalten legges språkblødmer fra arbeid og dagligliv ut som skrekkeksempler til offentlig skue, og i spalten Tåkeprat publiseres uklare formuleringer fra offentlig sektor:

«Inndragning hvoretter vinning som er oppnådd ved en straffbar handling helt eller delvis kan inndras hos den som vinningen er tilfalt.»
Uttalelse fra påtalemyndighetene.

Eksemplene anonymiseres før de legges ut. Slike «gapestokker», selv en mild en som dette, må selvsagt brukes med kløkt og omhu. Det er lite å vinne på å henge ut enkeltmedarbeidere foran hele arbeidsstokken. Men klarer du å gå fram med et glimt i øyet, kan eksempelets makt være stor.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter