Verktøy for evaluering av klarspråkstiltak

No image

Det kan være svært nyttig å evaluere hvordan klarspråksarbeidet oppfattes blant ansatte og brukere, og finne ut om man høster det man sår. Her finner du et metodehefte med konkrete forslag til evalueringsopplegg, ferdige spørreskjemaer og mange praktiske råd.

Mange virksomheter ønsker å sette i gang større eller mindre evalueringer av sine egne klarspråkstiltak. For å gjøre arbeidet litt mindre krevende tilbyr vi et verktøy – et metodehefte som er utviklet av analyseselskapet ideas2evidence. Heftet er en samling av målemetoder og spørreskjemamoduler.

Heftet inneholder konkrete opplegg for alle disse tre formene for undersøkelser og målinger:

  • Et sett av spørsmål til bruk i undersøkelser til de ansatte
  • Et sett av spørsmål til bruk i brukerundersøkelser
  • Et sett av kvantitative indikatorer som måler virksomhetens ressursbruk knyttet til brukernes responser på den informasjonen de mottar

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter