Gruppetesting

Fokusgrupper

I en fokusgruppe samler man utvalgte brukere til en samtale. Statens vegvesen brukte fokusgrupper til å teste brev. Et fokusgruppemøte varte i 1–2 timer, og 2–3 personer noterte det som ble sagt. Det kan være en fordel å gjøre film- eller lydopptak for å få med alt. Gruppa bør ikke bestå av mer enn ti personer.

Møtelederen skal passe på at alle får sagt det de mener. Lag en plan for hvilke spørsmål eller tema dere skal innom, og i hvilken rekkefølge. Samtidig er det viktig at samtalen får flyte. Dere får fram verdifull informasjon når en person får en idé, og andre spinner videre på den.

Med denne metoden kan dere avdekke hvilke ord og uttrykk folk ikke forstår eller liker, og hvilke ord som har en annen effekt enn forventet. Dere kan få fram hva folk mener om tonen i brevene, hva som er interessant og uinteressant, og hva som burde forklares bedre. Det kan også komme uventede innspill.

Minifokusgruppe

Inviter tre brukere. Still forberedte spørsmål, men la samtalen være så åpen som mulig. Ta med et par innvidde kolleger som kan følge med. Etterpå diskuterer dere resultatet og gjør endringer. Gjenta prosessen.

Denne metoden fungerer godt om dere vil ha et raskt innblikk i potensielle problemer tidlig i skriveprosessen.

Arbeidsseminar

På et arbeidsseminar kan dere jobbe med en konkret tekst sammen med noen inviterte brukere. Med denne metoden får dere hørt på tilbakemeldingene, tolket dem og revidert teksten med det samme. Slik kan dere unngå mange runder om samme tekst.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter