En-til-en-testing

Intervju

Hos Försäkringskassan i Sverige intervjuer de 8–10 personer når de skal teste vedtaksbrev. De bruker enten telefon eller møtes ansikt til ansikt. Målet er å få spontane reaksjoner på brevet. Metoden er billig og rask, og den viser om dere er på rett veg.

Møtelederen forklarer brukeren en tenkt situasjon og ber henne forestille seg at brevet kom i posten. Brukeren får beskjed om å skumlese brevet. Deretter blir hun bedt om å svare på disse spørsmålene:

 1. Hva er førsteinntrykket ditt?
 2. Hvilke følelser vekker brevet hos deg?
 3. Vekker brevet interesse? På hvilken måte?
 4. Hva er bra og mindre bra ved brevet?
 5. Opplever du at innholdet er lett eller vanskelig å oppfatte? Hvorfor, hvorfor ikke?
 6. Hvilken type brev oppfatter du at dette er?
 7. Hva står det i brevet?
 8. Hvem tror du er avsender av brevet? Er det et brev fra et/vårt statsorgan? Hvorfor, hvorfor ikke?

Mikrotesting

Denne lavterskelmetoden er utviklet av Skattedirektoratet og passer spesielt godt for tekster der den viktigste informasjonen må stå først, for eksempel nettekster. Du bruker telefonen og intervjuer en bruker i 10–15 minutter.

 1. Avtal tid med brukeren.
 2. Send to e-poster. Den ene skal inneholde overskriften og første avsnitt av teksten, den andre hele teksten.
 3. Be brukeren lese den korte teksten og stille 3–4 spørsmål hun venter å få svar på i resten av teksten.
 4. Noter spørsmålene.
 5. Be brukeren lese hele teksten og fortelle hvor hun finner svar på spørsmålene.

«Kjøkkenbordmetoden»

Mange statsorganer har god erfaring med å teste tekster på mer perifere kolleger eller familie og venner. Du kan enten be om generell tilbakemelding eller stille bestemte spørsmål om teksten. Uansett hva du velger, kan denne metoden avdekke problemer og gjøre at dere kommer i gang med klarspråksarbeidet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter