Åpne undersøkelser

Nettundersøkelser

Noen statsorganer legger ut en åpen spørreundersøkelse på nett eller sender en undersøkelse til en utvalgt gruppe brukere.

Det går også an å legge ut godt synlige lenker til tilbakemeldingsskjemaer. Lenketekstene kan se slik ut:

  • Jeg har et forbedringsforslag.
  • Jeg vil klage eller gi ros.
  • Jeg har et spørsmål.

Sosiale medier

Dere kan overvåke sosiale medier for å fange opp eventuelle meldinger fra brukerne om misforståelser eller feilutfyllinger av skjema.

Annen rapportering

Et sørvissenter kan brukes aktivt i arbeidet med brukertesting. Det er i direkte dialog med brukerne og kan dermed avdekke problemer med språket i brev og på nett. Informasjonen fra et sørvissenter kan sammenholdes med det som kommer fram i nettundersøkelser.

Hos Statens innkrevingssentral rapporterer sørvissenteret om språklige spørsmål de får, til faste personer. De ansatte på sørvissenteret rapporterer om uklart språk i brev, vanskelige ord og uheldig struktur.

Les mer om undersøkelser på Lær av andre.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter