Test om tekstene fungerer

Skal en tekst fungere etter formålet, må den bli forstått av målgruppa eller målgruppene. Men hvordan kan vi vite om teksten faktisk blir forstått slik den er ment? Det er vanskelig for oss å vurdere selv hvor godt vi kommuniserer. Derfor trenger vi brukertesting.

Brukertesting avdekker hva brukerne opplever som vanskelig språk, og hva du bør gjøre noe med. Språkkonsulenter kan analysere språkbruk og utfordringer med språk, men ikke alle statsorganer har penger til dyre undersøkelser. Mange har erfart at litt hjelp er bedre enn ingenting, og det er ikke alltid behov for statistikk eller vitenskapelige fakta. Her presenterer vi noen enkle metoder og forslag til hvordan du kan utvikle tekster sammen med brukerne. I høyremenyen finner du også opptak fra seminarer om brukertesting.

Forberedelser

Det lønner seg å forberede seg godt. Tenk gjennom hva dere lurer på, hva dere alt vet, hvem dere skal spørre, hva dere skal spørre om, og hvordan resultatet skal brukes.

Hvem?

Det beste er å teste tekstene på ekte brukere. Et rekrutteringsbyrå kan hjelpe, eller dere kan kontakte deres egne brukere. I større undersøkelser er det lurt å rekruttere personer med ulik bakgrunn. Har dere få ressurser eller bare trenger noen få testpersoner, kan du for eksempel høre om kolleger kjenner noen du kan spørre. Noen bruker kolleger som ikke kjenner feltet så godt, og som dermed har andre forutsetninger for å forstå teksten.

Hvordan?

Du får best resultater og sparer tid om du klarer å være åpen og lyttende. Det er viktig at du ikke diskuterer med brukeren eller svarer når brukeren lurer på noe. Det er ikke alltid enkelt, for det er lett å få et eierforhold til teksten og notere det som bekrefter egne synspunkt. Men hvis du klarer å holde litt avstand, kan du få noen aha-opplevelser.

Det er alltid en fordel å gjenta øvelsen etter at teksten er skrevet om. Test nye versjoner til dere har en tekst brukerne er fornøyd med.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter