Klart språk gir resultat

Klart språk er med på å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor. Men kva er dei meir konkrete resultata for innbyggjarar, stat og kommune?

No image

Verktøy for evaluering av klarspråkstiltak

Det kan være svært nyttig å evaluere hvordan klarspråksarbeidet oppfattes blant ansatte og brukere, og finne ut om man høster det man sår. Her finner du et metodehefte med konkrete forslag til evalueringsopplegg, ferdige spørreskjemaer og mange praktiske råd.

Test om tekstene fungerer

Her finner du praktiske råd om en-til-en-testing, gruppetesting og åpne brukerundersøkelser.