Klarspråksprosjekt trinn for trinn

HoppesteinerDet finnes ingen fasit for hvordan man arbeider med språkforbedring på en arbeidsplass. Noen ganger passer det å satse stort og bredt, andre ganger å begynne i det små.

Nynorsk i det offentlege

Gode rutinar er avgjerande for at det offentlege skal kunne veksle godt mellom målformene. Her er eit framlegg til rutinar i arbeidet.

Mål effekter, test og evaluer

Her kan du lese om effektar av klarspråksarbeid og om korleis de kan teste tekstane dykkar og evaluere klarspråksarbeidet.

Lær av andre

Treng du hjelp og inspirasjon til å kome i gang med språkarbeidet? Gode døme på språkprofilar og forbetra tekstar? Her finn du artiklar om kva andre har gjort for å betre språket i tekstane sine.

Råd og tips om skriveverksteder

I heftet «Råd og tips om skriveverksteder» har Difi samlet noen praktiske råd og tips til dere som ønsker å arrangere skriveverksteder selv.

Få råd om klarspråksarbeid

Statlige virksomheter kan få råd og hjelp om klarspråksarbeid fra Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Vår hjelp må inngå i en plan for klarspråksarbeid hos dere, og vi kan hjelpe dere med å utforme en plan og gjenomføre tiltak.