Stipender til masteroppgaver om juss og språk

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tilbyr stipender for jusstudenter som skal skrive masteroppgave høsten 2016 (30 studiepoeng). Stipendene er hver på kr. 40 000 og skal deles ut til tre studenter som ønsker å skrive oppgave innenfor temaet klart lovspråk.

Difi ønsker blant annet mer kunnskap om hvilken betydning lovspråket har, hvordan en konkret lov fungerer i praksis, og hvordan borgerne forholder seg til lover og til lovspråket. Det ligger forslag til aktuelle oppgaver i emnebanken for masteroppgaver i rettsvitenskap under tittelen Klarspråkprosjektet.

Tildeling av stipend på kr. 40.000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for prosjektet «Klart lovspråk», studentens faglige kvalifikasjoner og søknaden. Les mer om prosjektet her.

Tildeling av stipend forutsetter at prosjektet «Klart lovspråk» kan publisere masteroppgaven på våre nettsider. Etter nærmere avtale kan det også være mulighet for at Difi spør studentene om å presentere masteroppgavene på et seminar eller lignende.

Utbetaling av stipendet

Difi vil utbetale halvparten av stipendet når studieinstitusjonen har bekreftet at oppgavens tema og veileder er godkjent. Resten av stipendet utbetales når oppgaven er levert inn.

Søknad og frist

Vi ber om en kort søknad med skisse av problemstilling og metode samt karakterutskrift. Søknad med vedlegg sendes til sissel.motzfeldt@difi.no. Søknadsfristen er 1. mai 2016.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter