Banner til www.klarspråk.no

KLARSPRÅK på eiga intranettside eller nettside?

KLARSPRÅK på eiga intranettside eller nettside?

Her finn du ulike versjonar av Klarspråk-logoen som du kan bruke dersom du vil leggje lenkje til www.klarsprak.no frå di eiga nettside. For å lagre eit bilete, må du peike på biletet, klikke på høgre musknapp og velje «Lagre bilde som ...».

 

Banner 150x75 piksler, 8 kB, gif-format

 

150 x 75 piksler, 8 kB, gif-format 

 

 

 Banner 198x99 piksler, 11 kB, gif-format

 

198 x 99 piksler, 11 kB, gif-format

 

 

 Banner 220x110, 13 kB, gif-format

 

220 x 110 piksler, 13 kB, gif-format

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter