Temaprisen 2013

I 2013 gikk temaprisen til Statens innkrevingssentral for godt og klart språk i standardbrev.

Tre statsorganer hadde sendt inn gode standardbrev. De nominerte brevene er

  • Vedtak om dekning av utgifter til tannbehandling (utarbeidet av HELFO)
  • Nav har innvilget søknaden din om foreldrepenger (utarbeidet av Nav)
  • Forhåndsvarsel – vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift (utarbeidet av Statens innkrevingssentral)

Juryen vurderte i hvilken grad brevene

  • er korrekte og forståelige
  • har en ryddig og klar struktur
  • berører mange
  • inneholder informasjon om plikter og/eller rettigheter
  • er tatt i bruk

Juryen kom fram til at det er brevet til Statens innkrevingssentral som best oppfylte disse kriteriene.

Juryens begrunnelse

«Det nominerte brevet heter Forhåndsvarsel – vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift og blir sendt til personer som skylder kringkastingsavgift. I brevet blir mottakerne varslet om at Statens innkrevingssentral kan ta såkalt utlegg for å få dekket kravet som staten har mot dem.

I 2009 het brevet Foreleggelse av begjæring. I 2012 var tittelen endret til Foreleggelse av utleggsbegjæring – ubetalt kringkastingsavgift. I dag heter brevet altså Forhåndsvarsel – vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift. Juryen skulle gjerne sett at begrepet ta utlegg ble byttet ut eller forklart eksplisitt, men for øvrig er språket i brevet klart og lett forståelig.

Brevet inneholder gode eksempler som knytter innholdet til mottakerens livssituasjon, og som gjør det lettere å forstå. Tonen i brevet er er funksjonell, men samtidig sympatisk. Juryen mener at Statens innkrevingssentral med dette brevet gjør en god jobb for å avskaffe angsten for fogd og fut og heller invitere til et samarbeid mellom stat og innbygger.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter