Temaprisen 2014: språk i tekst om rettigheter og plikter

I 2014 gikk temaprisen til skatteetaten ved Skattedirektoratet for klart, godt og brukervennlig språk i en tekst om rettigheter og plikter.

Juryens begrunnelse

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler i år ut en pris til et statsorgan som har jobbet spesielt med å informere om en plikt og/eller rettighet i et klart, godt og brukervennlig språk.

Juryen har vurdert ti kandidater til temaprisen 2014. Nivået er svært høyt, og det var så jevnt i toppen at juryen hadde problemer med å kåre bare én vinner. Av kandidatene som ikke når helt opp i år, vil juryen derfor gi ros til Lånekassen, Patentstyret og Nav, og spesielt til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Årets vinner har gjort et omfattende og krevende arbeid. Måten ting blir gjort på, er endret dramatisk. Vinneren har gjort det enklere for brukerne å gjøre sin plikt, og i prosessen har vinneren benyttet anledninga til å forbedre språket. Resultatet er blitt virkelig godt.

Det ene brevet juryen har vurdert, er eksemplarisk. Det er enkelt, det har relevant informasjon og ingen overflødige formuleringer. Brevet er rett og slett en skikkelig god, minimalistisk tekst som forteller akkurat det den skal fortelle.

Informasjonen som er produsert, skal ut til millioner av brukere, og vinneren har tatt brukeren på alvor. All tekst er testet av en godt sammensatt brukergruppe og grundig evaluert. Det er imponerende at hele 92 % av testpersonene har oppfattet den endringen vinneren skulle informere om!

Temaprisen 2014 går til skatteetaten ved Skattedirektoratet for arbeidet med skattetrekksmeldinga og innføringa av elektronisk skattekort.»

Vinneren fikk et innrammet originalbilde av Maud Gjeruldsen Bugge.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter