Temaprisen

No image

Hvert år retter vi søkelyset mot språket i en bestemt sjanger eller teksttype. I 2017 er temaet klart språk i informasjon om helse- og omsorgstjenester.

Temaprisen for 2017 deles ut til en offentlig virksomhet (statsorgan, kommune, helseforetak osv.) som har arbeidet spesielt med å utforme klar, forståelig og mottakertilpasset informasjon om helse- og omsorgstjenester.

Eksempler på tekster som kan nomineres, er nettekster om behandling, annen informasjon om behandling, tekster om pasientrettigheter, tekst i digitale tjenester, veiledninger til pasienter og pårørende, svar på undersøkelser og prøver, pasientbrev, svar på klager, brosjyrer og faktaark.

Teksten(e) som nomineres, må

  • være korrekt og forståelig
  • ha en ryddig struktur
  • være tatt i bruk
  • ha en imøtekommende tone

 Det vil telle positivt om

  • teksten inngår i en større sammenheng (f.eks. hele behandlingsforløpet sett fra pasientens/pårørendes ståsted)
  • medisinske termer er godt forklart
  • teksten er testet på relevante mottakere
  • arbeidet med teksten er evaluert, og effektene av arbeidet er dokumentert

I nominasjonen må det komme fram hvordan virksomheten har arbeidet med språket i teksten(e). Det må komme fram hvem som er tekstens målgruppe, og i hvilken sammenheng teksten skal leses. Legg ved selve teksten(e), gjerne med før- og ettereksempler.

Arbeidet med teksten(e) trenger ikke å være gjennomført det siste året.

Temaprisen skal inspirere prisvinneren til videre klarspråksarbeid, og vinnerteksten skal være et eksempel til etterfølgelse for andre. Prisvinneren får et innrammet originalbilde av Maud Gjeruldsen Bugge.

Slik nominerer du

Send en e-post til klarsprak@sprakradet.no med relevante vedlegg. Nominasjonen skal være underskrevet av en leder. Hele nominasjonen skal sendes samlet som én fil. Skriv «Temaprisen 2017» i emnefeltet.

Tidligere prisvinnere

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter