Begrunnelse 2014

«Klarspråksprisen deles nå ut for sjette gang, og konkurransen har aldri vært skarpere. Det er tydelig at profesjonaliseringa i etatene er kommet lenger enn før, og at klarspråksarbeidet har begynt å sette spor. Blant kandidatene som fortjener hederlig omtale, men som ikke nådde helt opp i år, vil juryen spesielt trekke fram Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), som har gjort mye godt klarspråksarbeid gjennom mange år.

Årets prisvinner har arbeidet intensivt med klart og godt språk i fire år, og språkarbeidet er godt forankra både i ledelsen og i organisasjonen. Vinneren tenker langsiktig, og endringene som er gjennomført, viser at dette statsorganet tar samfunnsansvaret sitt på alvor og vender seg til målgruppene sine på en fin, tilgjengelig og respektfull måte.

Juryen er spesielt imponert over måten vinneren retter tjenestene sine inn mot brukerne på. Statsorganet har gjennomført flere typer brukerundersøkelser med mange forskjellige brukere og viser hvordan ulike metoder kan brukes i ulike kommunikasjonssituasjoner slik at alle relevante brukere forstår budskapet. Den bevisste bruken av både kvalitative og kvantitative brukerundersøkelser bør stimulere andre statsorgan til å gjøre det samme.

Juryen vil berømme vinneren for ikke å ha hvilt på sine laurbær. Når dette statsorganet har fått gode resultater, har det brukt disse resultatene og utviklet seg videre etter tanken «Vi er gode, men vi må bli enda bedre». For eksempel har statsorganet laget en språkprofil som også brukes som styringsdokument, og det som før var tunge og uforståelige brev, er nå blitt gode veiledninger for mottakerne. Statsorganet har funnet gode måter å ta klarspråk inn i den digitale tida på, og er til stede der folk er: Statsorganet er opptatt av klarspråk på telefonen og har tatt konsekvensen av at personer med «konvoluttangst» trenger å få en tekstmelding. Dette statsorganet er dessuten den eneste kandidaten i år som kan dokumentere bruk av begge målformer.

Juryen synes det er forfriskende at vinneren sier i klartekst at jo enklere de gjør det, desto mindre arbeid får de. De viser at tydelig språk gir lavere kostnader, for brukerne gjør mer av jobben selv.

Klarspråksprisen 2014 går til Statens innkrevingssentral.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter