Begrunnelse 2010

«Klarspråksprisen skal gå til et statsorgan som systematisk og langsiktig arbeider med å gjøre tekster på papir og på nett tilgjengelige og forståelige for brukerne. Det krever at statsorganet innarbeider klarspråk på alle nivåer i organisasjonen, og de språklige ferdighetene til medarbeiderne må utfordres og utvikles.

Årets vinner av prisen arbeider helt forbilledlig med klarspråk. Alle dokumenter som juryen har hatt tilgang til, har vært velskrevne, forståelige og nesten feilfrie. Årets vinner skriver og publiserer gode tekster både på bokmål og nynorsk. Med humør og engasjement gjennomfører etaten et klarspråksarbeid som får med alle medarbeiderne. Etaten kurser medarbeiderne sine på en systematisk og solid måte, og den har utviklet en grundig kvalitetskontroll. Klarspråksarbeidet tas på alvor, og det følges systematisk opp. I flere år har klart språk vært en bærebjelke i organisasjonens kommunikasjonsarbeid. Spesielt interessant har det vært for juryen at denne etaten må forholde seg til mange svært sårbare og resurssvake brukere. Likevel evner den å være språklig tilgjengelig for de fleste.

Vinneren av klarspråksprisen 2010 er Utlendingsdirektoratet (UDI).»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter