Begrunnelse 2012

«I år deles klarspråksprisen ut for fjerde gang. Prisen er et av flere tiltak som skal fremme og styrke klarspråksarbeidet i staten. Prisen går til et statsorgan har lagt ned en ekstraordinær innsats for å gjøre tekster på papir og på nett tilgjengelige og forståelige for brukerne, og den deles ut av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

I juryen for klarspråksprisen sitter Kjell Lars Berge (leder), Gunn Ovesen, Ola Breivega og Ragnfrid Trohaug.

Årets vinner har arbeidet systematisk med klarspråk gjennom flere år og har vist imponerende gjennomføringsevne. Klarspråksarbeidet er solid forankret på alle nivåer i organisasjonen, og vinneren har klart å integrere klarspråksarbeidet i den daglige driften på en forbilledlig måte.

Vinneren har lagt særlig vekt på målinger og evaluering og har dermed fått statistisk belegg for at klarspråksarbeidet har gitt resultater. Konkrete tall viser at dette statsorganet ved å endre skrivestil har spart både tid og penger. Brukerne får bedre svar på spørsmålene sine. Dermed får de også i større grad gjort det de skal. Altså sparer også brukerne tid, og de blir mer fornøyde.

Vinneren har laget gode retningslinjer og har en god styringsgruppe i klarspråksarbeidet. Alle medarbeiderne har vært igjennom omfattende kursing. Juryen mener at kartleggingsarbeidet og måten arbeidet er dokumentert på, er et eksempel til etterfølgelse.

Likevel har vinneren likevel fremdeles et stykke igjen når gjelder stil, rettskrivning og formverk i noen av tekstene sine. Språket er klart, men ikke helt korrekt. Juryen håper at vinneren vil fortsette det gode arbeidet og lage en god plan for å følge det opp og for å holde forbedringsviljen ved like.

Dette statsorganet har initiert og fullført ulike tiltak og prosjekter med tydelig entusiasme og skapt glød og begeistring i hele organisasjonen.

Vinneren har et svært godt nettsted med tydelige faner og innhold som er systematisert etter brukernes behov. Nettstedet er et av landets mest brukte og har 13,5 millioner besøk i året.

Årets vinner er en viktig samfunnsaktør med mange brukergrupper, deriblant mange unge som gjør sin første erfaring med staten i møte med dette statsorganet.

Klarspråksprisen 2012 går til Statens vegvesen.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter