Sluttevaluering av prosjektet «Klart språk i staten»

En sluttevaluering av prosjektet «Klart språk i staten» ble gjennomført i 2013.

Hovedfunnene viser at virksomheter med god forankring oppnår mer med klarspråksarbeidet sitt. Dessuten er det avdekket at mellomlederne som regel er positive til klarspråk, men de synes det er vanskelig å få satt av tid til klarspråk i sine avdelinger. Oppfatningen om at klarspråk er uforenlig med juridisk korrekt språk, er mindre dominerende enn tidligere.

Her finner du en presentasjon med hovedfunnene i evalueringe, opptak fra et frokostseminar der evalueringen ble presentert, og hele sluttevalueringen:

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter