Midtveisevaluering av prosjektet «Klart språk i staten»

Har prosjektet «klart språk i staten» klart å bidra til å endre holdninger til språket i staten? Har språket blitt klarere og mer forståelig? Hvilken effekt har støtteordningen, prisen, rådgivningen og de mange kursene hatt for språkarbeidet i norske virksomheter?

I 2010/2011 evaluerte utredningsselsskapet ideas2evidence virkningene av tiltakene i prosjektet «Klart språk i staten». Evalueringen ble bestilt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Evalueringen er en underveisevaluering som gir et første bilde av hvordan virksomhetene selv vurderer tiltakene i prosjektet «Klart språk i staten».

Rapporten er basert både på kvantitative og kvalitative data, og det undersøkes blant anne

  • om endringene er godt forankret og varige
  • hva man har lykkes best med
  • hva som har vært barrierer og drivkrefter
  • hvilke tiltak virksomhetene prioriterer framover

Denne underveisevalueringen skal følges opp av en sluttevaluering høsten 2013. Sluttevalueringen skal være en mer omfattende evaluering av hele prosjektperioden. Da vil vi også få vite om publikum har merket endringer i hvordan virksomhetene kommuniserer skriftlig.  

Underveisevaluering av prosjektet Klart språk i staten – desember 2011

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter