SSBs undersøkelse av språket i foreldrepengeskjemaet 2008

Offentlige skjemaer skal være lette å forstå og fylle ut. For å lage skjemaer som virker slik vi vil, må vi ha kunnskap om hvordan skjemaene fungerer og oppfattes av dem som skal fylle dem ut.

I 2008 samarbeidet Statistisk sentralbyrå (SSB) og Språkrådet om å undersøke hva som skal til for å gjøre skjemaer mer brukervennlige. For å finne ut dette lot SSB fire brukere fylle ut tre ulike versjoner av Nav-skjemaet «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon».

«Rotete», «uklart» og «forvirrende» var noen av reaksjonene fra testpersonene da de fylte ut det opprinnelige Nav-skjemaet.

Språkrådet hadde utviklet en alternativ versjon av skjemaet. I denne versjonen var det lagt vekt på en mer logisk oppbygning og et enklere språk. I tillegg laget SSB sin versjon av skjemaet, som fikk en enda mer selvforklarende struktur. Alle de tre versjonene ble testet på brukerne.

I testen ble det brukt en spesiell dataskjerm, en såkalt blikksporer. Dette er en skjerm som gjør det mulig å følge og registrere hva testpersonen ser på.  

Testen var tredelt for hver versjon av skjemaet. Testpersonene fikk først anledning til å lese informasjon om og veiledning til skjemaet. Deretter ble de bedt om å fylle ut selve skjemaet. Til slutt ble de intervjuet om enkelte tema i skjemaet. SSB spurte testpersonene om hva de ulike begrepene i skjemaet betyr, for eksempel foreldrepenger, engangsstønad, fedrekvote og dekningsgrad. Testpersonene fikk også spørsmål om hvordan de forsto selve ordningen med fødselspenger og permisjon og hva den innebærer, for eksempel hvor lenge man kan få foreldrepenger, om både mor og far kan få foreldrepenger osv.

Hver test varte i ca. to timer. Du kan se opptak fra undersøkelsen i filmen «Skjemaoverveldet» i høyrespalten. 

Det var Gustav Haraldsen og Tore Nøtnæs i Seksjon for datafangstmetoder i Statistisk sentralbyrå som gjennomførte undersøkelsen.

Noen konklusjoner

Gustav Haraldsen presenterte resultatet av undersøkelsen på Språkdagen 13. november 2008. I presentasjonen sin påpekte han at vi oppfatter det visuelle i et dokument eller på en skjerm før vi leser tekst. Derfor er den visuelle utformingen av et skjema og logikken bak den. like viktig som et klart og direkte språk. Se resultatene i presentasjonen til Haraldsen (pdf).

I høyrespalten finner du det opprinnelige skjemaet og Språkrådets utkast til ny bokmåls- og nynorskversjon av skjemaet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter