Undersøkelse av språket i dokumenter fra staten 2009

I januar 2009 gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse (telefonintervju) på oppdrag for prosjektet «Klart språk i staten». Hensikten med undersøkelsen var å få kunnskap om hvilke erfaringer folk har med skriftlig informasjon fra staten, og hvilke holdninger de har til staten som avsender.

Undersøkelsen kan være av interesse for virksomheter som har gjennomført egne undersøkelser om språk – her er det muligheter for å sammenlikne resultater. Dessuten håper vi undersøkelsen vil inspirere virksomheter til å gjennomføre egne undersøkelser om hvordan mottakerne opplever språket i deres dokumenter.  

Respondentene fikk spørsmål om deres erfaringer med det å forstå innholdet i brev, brosjyrer og veiledere. Videre spurte vi hvor lett eller vanskelig det hadde vært å fylle ut skjemaer. Til slutt i undersøkelsen bad vi respondentene om å ta stilling til noen generelle påstander om skriftlig kommunikasjon. Undersøkelsen inneholdt ti spørsmål i alt.

Resultatene viser at staten har utfordringer på flere områder, spesielt med å gjøre skjemaer enkle å forstå og fylle ut.

Noen resultater knyttet til påstandene:

  • 65 prosent av de spurte mener at det offentlige skriver klart og forståelig, 34 prosent er uenig.
  • 62 prosent av de spurte mener offentlige skjemaer er enkle å fylle ut, 35 prosent er uenig.
  • 61 prosent av de spurte mener offentlige myndigheter legger vekt på å skrive forståelig, 37 prosent er uenig.
  • 61 prosent av de spurte mener informasjon på offentlig nettsted er lett å forstå, 23 prosent er uenig.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter