Brukerundersøkelser i Norge

Der viktig å dokumentere og måle hvordan innbyggerne oppfatter språket i skriftlige dokumenter fra staten. Fakta om slike oppfatninger gir oss motivasjon til å bli bedre. I tillegg får vi beslutningsgrunnlag for å sette igang målrettede språkforbedringstiltak.

Vi vil også oppfordre alle statlige virksomheter til å gjennomføre egne brukerundersøkelser og kartlegge i hvilken grad språket i deres skriftlige dokumenter oppfattes som klart og forståelig.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter