Rapporter som omhandler klarspråk

Norske rapporter

Rapporter fra nordiske klarspråkskonferanser

Andre nordiske og internasjonale rapporter

  • Sverige: Klarspråk lönar sig, Ds 2006:10 (pdf 3,7 MB). Informasjon om klarspråksarbeid i forvaltningen og råd om arbeidsmetoder.

  • Sverige: Rapporten «Förtroende och kvalitet i domstolarna» (SOU 2008:106) tar blant annet opp at dommer må bli mer forståelige for de involverte partene. I rapporten foreslås ulike språklige hjelpemidler.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter