Seminarrekke om klarspråk og juss

Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved UiO arrangerte i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en seminarrekke om forholdet mellom klarspråk og juss: Lovlig uklart.

Seminarrekken bestod av fem arrangementer – to høsten 2012 og tre våren 2013. Seminarrekken ble støttet av prosjektet «Klart språk i staten».

Seminar 1: Fra lovtekst til Facebook Hva skjer med språket i en lov når det overføres til andre tekster? Er det en motsetning mellom klart språk og god juss? Hvilke utfordringer står man overfor når man skal skrive et lovspråk alle kan forstå? Og hvordan kan man best løse problemene som oppstår når man skriver tekster basert på eksisterende lover?

Professor Alf Petter Høgberg (juss) innleder. Postdoktor Jan Grue (retorikk og sosiologi) kommenterer.

Tid: mandag 29. oktober 2012 kl. 14.00–15.30 Sted: Amalie Skram-salen, Litteraturhuset i Oslo Servering: frukt, te og kaffe

Les mer om seminaret Informasjon om seminaret på NFFs nettsider

Seminar 2: Ny alderspensjon: ikke til å forstå? Alleårsregel, pensjonsbeholdning, basispensjonstillegg og nøytralt uttak. Alle begrepene er hentet fra den nye folketrygdloven. Hvorfor er denne loven skrevet så vanskelig?

Professor emeritus Asbjørn Kjønstad (juss) innleder. Kommentarer ved språkviter Kristine Stensland og ekspedisjonssjef Tomas Berg i pensjonsavdelingen i Arbeidsdepartementet kommenterer.

Les mer om seminaret Informasjon om seminaret på NFFs nettsider 

Tid: mandag 26. november 2012 kl. 14.00–15.30 Sted: Amalie Skram-salen, Litteraturhuset i Oslo Servering: frukt, te og kaffe

Seminar 3: Oversatt og oversett? EU-juss på norsk I Norge må du hver eneste dag pent følge rettsregler fra EU/EØS.  Men hvordan kan man oversette lovtekster og forskrifter til norsk? Hva gjør oversettelsen med de juridiske dilemmaene i teksten, og hvordan kan hensynet til leseren ivaretas?

Professor Finn Arnesen ved Senter for europarett innleder. Redaktør og oversetterteoretiker Siri Nergaard kommenterer.

Tid: torsdag 28. februar kl. 14.00–15.45 Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo Servering: frukt, te og kaffe
Les mer om seminaret Informasjon om seminaret på NFFs nettsider

Seminar 4: Når loven støter sammen med språket Temaet denne gangen er hvorfor språket i lover må være så vanskelig: Hva er det som gjør lover vanskelige å forstå, og følger lovspråket andre regler enn vanlig norsk?

Hans Petter Graver, dekan ved Juridisk fakultet ved UiO, innleder. Sissel C. Motzfeldt, seniorrådgiver i Difi og leder for delprosjektet «Klart lovspråk», kommenterer.
Tid: mandag 29. april 2013 kl. 14.00–15.45 Sted: Helga Engs hus, Blindern, auditorium 2 Servering: frukt, te og kaffe

Les mer om seminaret Informasjon om seminaret på NFFs nettsider

Seminar 5: Er vi klare nå?  Lovtekstene våre er viktige for alle og leses av både jurister og enkeltinnbyggere.  Men hvorfor er det så vanskelig å forstå dem? Hva kan gjøres for å heve kvaliteten på nye lovtekster, og hvordan kan vi ivareta hensynet til lovteksten og leserne samtidig? Mandag 3. juni behandles disse temaene i det femte seminaret i serien Lovlig uklart, om forholdet mellom klarspråk og juss.

Innledere og kommentatorer: Jon Wessel-Aas, partner og advokat i Bing Hodneland  Michael Tetzschner, stortingsrepresentant (H) Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap Haakon Hertzberg, seksjonssjef i Navs kunnskapsstab Johan Tønnesson, professor i sakprosa Ruth Vatvedt Fjeld, professor i nordisk språkvitenskap Sissel C. Motzfeldt, seniorrådgiver i Difi og leder av prosjektet «Klart lovspråk» Tone Sverdrup, professor i familie- og arverett

Tid: mandag 3. juni kl. 9.00–12.00 Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergeland-salen

Les mer om seminaret Informasjon om seminaret på NFFs nettsider Omtale og lydopptak av seminaret på NFFs nettsider 

Sist oppdatert 11.2.2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter