Arrangement

Her finn du informasjon om klarspråksarrangement og andre arrangement som kan vere av interesse for deg som arbeider i det offentlege. Tidlegare arrangement som vi har materiell frå (film, presentasjonar o.l.), er òg tekne med.

No image

Klarspråksprisene

Klarspråksprisene er etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å hedre godt klarspråksarbeid og inspirere til videre innsats. Både statsorganer, kommuner, fylkeskommuner og enkeltpersoner kan nomineres.

Kunnskap om klarspråk

  • undersøkelser om språket i dokumenter fra det offentlige
  • masteroppgaver på klarspråksområdet
  • andre akademiske arbeider på klarspråksområdet
  • evalueringer av prosjektet «Klart språk i staten»