Relativiserte og flerdimensjonale skjønnstemaers kompleksitet

(26.3.2018) Dagens tåkedott er et utdrag av et seks siders brev (svar på klage over avslag på en søknad) fra et statsorgan som har med blant annet utdanning å gjøre. Fest setebeltene, slå opp stolryggene, hold tunga rett i munnen. Vi går inn for landing til tross for eksepsjonelt dårlig sikt.

«Samtidig må det understrekes at det er flere faktorer som sammen leder til denne vanskeligheten, herunder i første rekke at kompleksiteten i de relativiserte og flerdimensjonale skjønnstema som utøves gjør det vanskelig å formidle annet enn sentrale fragment av den helhetlige vurderingen som gjøres av hver enkelt søknad.»

Innsenderen skriver: «Nå lurer vi veldig på hvor mange dimensjoner skjønnstemaene har, eller om dette er så relativt at det ikke lar seg tallfeste. Det knytter seg også en viss undring til om de sentrale fragment som har blitt formidlet til oss, er endimensjonale eller flerdimensjonale, og hvis ikke, hvor langt ut i multiverset vi må reise i tid, rom og øvrige dimensjoner for å finne noen som kan oversette denne setningen til forståelig norsk.»

En kompetent bekjent av innsenderen har levert dette forsøket på oversettelse: «Det er komplisert, og vi bruker skjønn, så det blir vanskelig å forklare hvordan vi kom frem til dette.»

Redaksjonens kommentar:
Bedre kan det neppe sies og beskrives. Som Darwin P. Erlandsen ville ha sagt: Vi gratulerer!

Dessuten minner vi om våre evig aktuelle svadageneratorer, for eksempel den generelle generatoren og UH-sektorens generator. Vi sier ikke mer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter