Omadressering

(24.2.2015) Dagens tåkedott er et utdrag av en rapport fra konsulentfirma som har vurdert (og slaktet?) et stort IKT-prosjekt i offentlig sektor. Fest sikkerhetsbeltene!

«Metodikken er komplementær til andre IKT-kvalitetsforbedringsmetoder. Metodikken åpner for å realisere mer potensiale enn tradisjonelle prosessforbedringer gjennom å analysere både prosesser, transparens og ressursstyring, organisasjon og ledelse samt kultur og tankesett simultant. Potensialet som avdekkes kan ikke nødvendigvis realiseres gjennom isolerte tiltak innenfor IKT, men krever adressering av samhandling på tvers av IKT og fagsiden i virksomheten det gjelder. Det krever vanligvis en lengre prosess å realisere potensialet i bakkant av en analyse, og det kortsiktig adresserbare potensialet avhenger av faktorer som kompleksitet i systemlandskap og oppgavesett, mengden av innkommende arbeid, kultur og endringsvilje i organisasjonen, samt fordeling mellom interne og eksterne ressurser i organisasjonen.»

Redaksjonens kommentar:

Ugjennomtrengelig språk kan ha stor gjennomslagskraft. Denne konsulentrapporten fikk store konsekvenser: En avdelingsleder i et statsorgan måtte gå. – Offentlig sektor er blitt dumpingplass for utdatert konsulentsvada, sier Karl-Fredrik Tangen, førstelektor ved Markedshøyskolen, til A-magasinet 2. august 2014.

Tekster av denne typen bør nok omadresseres, altså ekspederes dit de hører hjemme, siden konsulentstanden neppe kan dresseres til å uttrykke seg begripelig. (Som kjent ligger det mye penger og prestisje i ubegripelig språk.) Hva er det egentlig skribenten prøver å formidle? Selv om det er et hav av håpløsheter å ta av bare i dette lille utdraget av rapporten, skal vi nøye oss med å kommentere noen dråper.

Her er noen forslag til destillering:

A er komplementær til B > A utfyller B
 realisere potensial > bruke (ubrukte) muligheter
 Potensialet som avdekkes, kan ikke nødvendigvis realiseres gjennom isolerte tiltak innenfor IKT, men krever adressering av samhandling på tvers av IKT og fagsiden i virksomheten det gjelder. > Man har oppdaget ubrukte muligheter som man ikke kan få brukt bare ved å gjennomføre enkelttiltak. Det må en samlet plan til, og man må samarbeide på tvers av faggrupper (IKT og andre faggrupper i virksomheten).

Vi skal også se litt nærmere på mange konsulentskribenters favorittverb, adressere. På norsk betyr adressere enten «sette navn og adresse på» eller «rette til». Engelsk address (som verb) kan i tillegg bety blant annet «titulere,tiltale» (address a person as Colonel)eller «ta fatt på,gripe fatt i». Det er den siste betydningen som ligger under når politikere, konsulenter og andre snakker eller skriver om å «adressere et problem». Dette er dårlig norsk, men med litt velvilje skjønner vi at det skal bety «ta fatt på eller gripe fatt i noe for å gjøre noe med det». Selv om vi er greie og tolker adressere i den engelske betydningen, blir det ugreit når skribenten koker suppe på adressebeinet og plumper uti «adressering av samhandling» og «det kortsiktig adresserbare potensialet». Her ser det faktisk ut til at skribenten bruker ordet i betydningen «gjennomføring» i setning 1 og «som kan utnyttes» i setning 2. Da er vi kommet ganske langt fra den engelske betydningen også. Det er for sent å adressere snytepotensialet i etterkant av nesen!

Dagens råd: I stedet for å hyre inn dyre konsulenter kan du skrive rapportene selv ved hjelp av vår svadagenerator – helt gratis!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter