Tilsiktede synergieffekter

(26.10.2009) Denne tåkedotten kommer fra et stort universitet. Her er et lite utdrag av en rapport.

«Delprosjektets sentrale aktivitet. Delprosjektene starter ut med bakgrunn i en beskjært variant av sine prekvalifiseringsskisser. I disse står ikke synergieffekter på nasjonalt nivå sentralt. Aktiviteten skal utrede og bevirke en arbeidsdeling mellom miljøene hva angår utvikling og utprøving av programsystemer, gjennomført undervisning og dokumenterte erfaringer, slik at tilsiktede synergieffekter gradvis oppnås. Aktiviteten skal velge ut fokusområder for tverrfaglig og -institusjonelt samarbeid og kordinert innsats, og beskrive forventede resultater. Derfor metaforen "fletting"; noe som i utgangspunktet ikke henger sammen knyttes sammen i en prosess.»

Redaksjonens kommentar

Tåkefyrster i alle land bøyer seg i tøvet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter