Tilgjengelige kapasiteter

(16.6.10) Dagens tåkedott kommer fra en av våre statsråder, og den er tett. Ta på hodelykt. Her kommer den.

«Ytterligere bidrag vil måtte vurderes i lys av tilgjengelige kapasiteter samt i forhold til det fokus vi ønsker å ha på mentorering og partnering med afghanske sikkerhetsstyrker.»

Redaksjonens kommentar

Denne statsråden nøyer seg ikke med fokus og forholdisme, men dundrer til med mentorering og partnering også. Hvis vi ribber formuleringen for påfuglfjær, står vi (kanskje) igjen med dette:

Hvis vi skal bidra mer, må vi vurdere hvor mye kapasitet vi har og i hvor stor grad vi ønsker å samarbeide med og veilede afghanske sikkerhetsstyrker.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter