Profesjonsdiskurs

(24.2.2011) Denne gangen kommer tåkedotten fra en fagplan. Hva er viktigst i dette studiet, mon tro? Les og lær – eller les om igjen. 

«Overordnet fokus på refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon med særlig fokus på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøverne i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Det legges vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet.»

Redaksjonens kommentar

Spørsmål: Hva betyr nå dette?
Svar: Tja, oversatt til normalt språk betyr det kanskje noe slikt:

Det viktigste i dette studiet er den rollen yrkesutøverne skal ha i en flerkulturell helseinstitusjon i en velferdsstat. [Studentene] skal lære seg å kommunisere og samarbeide med pasienter, pårørende og kolleger. Målet er at de skal utvikle en kompetanse som de skal bruke til å veilede andre i fagmiljøet.

Et stykke lenger ut i fagplanen står det:

«Profesjonsdiskurser drøftet opp mot et flerkulturelt brukerperspektiv»

Spørsmål: Hva får vi hvis vi språkvasker dette?
Svar: Tja, kanskje keiserens nye klær?

Les om vage og upresise ord

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter