Pensjonssvar til besvær

(28.4.2009) En innsender har reagert på et svar han har fått fra sin pensjonskasse (vi har fjernet navnet). Han spurte nemlig pensjonskassen hvordan etteroppgjøret fra 2008 blir beregnet, og fikk dette svaret. 

«Dersom du fra fylte 65 år går over fra en folketrygdberegnet AFP til AFP beregnet etter reglene for alderspensjon i samme kalenderår, vil du ved AFP-oppgjøret få inntekten i hele kalenderåret vurdert opp mot toleransegrensen. Inntekten fordeles over 12 måneder. Pensjonen blir så redusert for utbetalingsmånedene frem til den dag pensjonen ble omregnet.»

Innsenderen skriver:
«For det første er setningen i seg selv en pusteøvelse av dimensjoner. For det andre er språket ubegripelig for en leser som ikke sitter inne med alle tekniske detaljer. For det tredje har jeg INGEN mulighet for å kontrollere ved egne beregninger de faktiske forhold med utgangspunkt i dette brevet. Og hvilken toleransegrense er det de snakker om??? Pensjonskassens? Min? (Sistnevnte er i øyeblikket lav ...).

Følgelig er jeg fortsatt helt uforstående til hvordan etteroppgjøret beregnes, og ønsker at pensjonskassen skriver slik at jeg kan forstå det.»

Redaksjonen er forstående til frustrasjonen!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter