På grunnlag av hensyn

(11.2.2009) Vi bringer i dag et lite utdrag av et brev fra et statlig tilsyn.

«Det følger av forarbeidene at bruk av radiomottakere generelt ikke lenger krever tillatelse etter teleloven for at dette ikke er til hinder for at annet regelverk på grunnlag av hensyn disse skal ivareta fastsetter krav om tillatelse til bruk eller forbud mot bruk på sitt område.»

Redaksjonens kommentar

Han som har sendt inn dette eksempelet, hevder at han forstår meningen, men at språket er uklart. Vi for vår del skjønner ingenting! I tåke er alle katter usynlige ...

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter