Målrettede tjenester

(26.11.2009) Denne gang kommer tåkedotten fra kommunal sektor. Saken gjelder målrettede tjenester.

«Resultatenhetens virksomhetsmål er i tråd med kommunens styrende dokumenter som bla har fokus på brukermedvirkning og medarbeiderutvikling som inkl. tilretteleggende ledelse med myndiggjorte medarbeidere og kompetanseutvikling. Vik bofellesskap er et av bofellesskapene i Våg botjenester og yter tjenester til 5 tjenestemottakere. Bofellesskapet yter målrettede tjenester forankret i resultatsenhetens virksomhetsmål. Bofellesskapet yter også tjenester til utviklingshemmede som bor i egen bolig eller i foreldrehjem på Våg.»

Redaksjonens kommentar

En innsender har forært oss denne tåkedotten. Han fant den i en stillingsannonse fra en kommune. Denne kommunen ønsker seg en hvilende nattevakt til et bofellesskap.

Tjenester ligger visst i tiden. Noen ville kanskje ha sagt at noen har fokus på tjenester. Kanskje til og med et høyt forankret fokus. En tjeneste har som regel et formål. Er det da nødvendig å skrive om «målrettede tjenester»? En «tjenestemottaker» i et bofellesskap, er ikke det rett og slett en som bor der? «Fokus på brukermedvirkning» må jo bety at brukerne skal få være med og bestemme. Og hva er nå egentlig en «resultatenhet»? En «myndiggjort medarbeider» er kanskje det motsatte av en «umyndiggjort medarbeider»? Eller er det en medarbeider som har fått ansvar og myndighet til noe?

Teksten over er et nokså typisk eksempel på unødig forvanskning og tåkelegging av forholdsvis greie og enkle ting. Kjære kommuner. Kjære alle sammen. Gjør oss en tjeneste. Fortell oss hva saken gjelder. Ofte er det enkleste det beste. Og husk: De fleste forkortelser skal ha punktum. Det gjelder også «blant annet», som forkortes bl.a., ikke «bla». Ellers blir det bare bla bla. Vær forsiktig med å bruke vage og upresise ord.

Les mer i sjekkliste for skribenter.

Les om forkortelser på Språkrådets nettsider.

Les også
Denne tittelen tar kaka – Sylfest Lomheim uttaler seg til E24 om ordet «tjenesteeier».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter