Langreist endringsadgang

(28.7.10) Dagens tåkedott siger ut av et brev fra et direktorat og er litt av en pusteøvelse.

«Ifølge lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 35 femte ledd, jf. første ledd, kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt vedtak til skade for den private part dersom endringsadgangen følger av en annen lov, av vedtaket selv eller av alminnelige forvaltningsrettslige regler.»

Redaksjonens kommentar


Lange og innfløkte setninger bør deles opp, slik at mottakeren slipper å få åndenød. I vanlig tekst er det nok tilstrekkelig å bruke lovens korttittel. Dessuten er det bedre å bruke konkrete verb enn abstrakte substantiver: Dersom endringsadgangen følger av en annen lov = dersom en annen lov gir adgang til å endre. 

Her er et forslag til ny formulering – med innlagte pustepauser:

Ifølge forvaltningsloven § 35 femte ledd jf. første ledd kan et forvaltningsorgan endre et vedtak slik at det får negativt utfall for den private parten. Forvaltningsorganet kan endre vedtaket dersom en annen lov, selve vedtaket eller alminnelige forvaltningsrettslige regler gir adgang til det.

Her finner du gode skriveråd:
Del opp lange setninger
Unngå substantivtunge setninger
Ta med det som er relevant, og stryk det som mottakeren ikke trenger å vite

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter