Kritikalitet i forhold til tjenesteproduksjon

(28.5.2010) Denne gangen kommer tåkedotten fra et direktorat. Hold dere fast i de få verbene som er der.

«Planleggingsfasen gir implikasjoner på alle delene i verdikjeden og gir direkte implikasjoner på det produktet eller den tjenesten som anskaffes, både i forhold til pris og kvalitet. Innkjøpsledelse er dermed avgjørende for enhver virksomhet med en viss anskaffelsesandel av brutto budsjett og viktigheten av innkjøpsledelse øker proporsjonalt med anskaffelsesandelen og anskaffelsenes kritikalitet i forhold til virksomhetens tjenesteproduksjon.»

Redaksjonens kommentar

«Det er viktig å planlegge innkjøp av varer og tjenester, særlig i virksomheter som bruker mye av budsjettet sitt til å kjøpe inn varer og tjenester.  Jo flere varer og tjenester en virksomhet kjøper, jo viktigere er det at man planlegger godt og at noen styrer innkjøpene. Det er særlig viktig at noen har styringen dersom innkjøpene betyr mye for virksomhetens tjenester.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter