Konfliktaksene

(13.7.2009) Konflikter er alltid et aktuelt tema. Ikke minst ledere må stadig ta stilling til dem. Vi bringer i dag et sitat fra en besvarelse av en gruppeoppgave på et ledelseskurs i staten.

«For å synliggjøre langs hvilke akser konflikter kan oppstå og hvordan makt kan være fordelt i en organisasjon kan det være hensiktsmessig å anvende interessentmodellen for bedre å synliggjøre uformelle og formelle relasjoner som kan ha motstridende eller sammenfallende interesser både med hovedorganisasjonen (bedriften) og internt mellom interesseorganisasjonene.»

Redaksjonens kommentar

Det er sikkert mulig å forebygge konflikter hvis man beveger seg langs de riktige aksene, såfremt man unngår usynlige formelle og uformelle relasjoner av hensyn til maktfordelingens motstridende og/eller sammenfallende interessentmodeller internt og eksternt ...

Ha en fredelig og konfliktfri sommer. Glem ikke aksene!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter