Indirekte tiltale?

(15.4.2011) Denne tåkedotten kommer fra rettssalen via dagspressen. Hovedspørsmålet må være hvor det er blitt av tiltalte. Uansett hvor han er, vil omtalen neppe komme ham til gode.

Mannen på tiltalebenken (som heretter kanskje heller bør hete «omtalte» enn «tiltalte»?) blir av retten karakterisert på denne måten:

«Fravær av erkjennelse, ansvar og motivasjon til endring, tilsier etter de sakkyndiges oppfatning at prognosen for fremtidig reduksjon i gjentagelsesfaren er svært dårlig.»

Redaksjonens kommentar

Er det dette som kalles fraværsdom? Her er det i hvert fall mye som er fraværende, blant annet tiltalte, som bare indirekte blir omtalt. I klartekst kan omtalen kanskje bli noe slikt:

«Tiltalte erkjenner ikke hva han har gjort, han tar ikke ansvar for det han har gjort, og han er heller ikke motivert for å endre seg. Dette tilsier etter de sakkyndiges mening at han i fremtiden kan komme til å gjøre det samme om igjen.» 

Det er ikke straffbart å bruke verb, ikke engang når man omtaler en tiltalt.

Les mer om tunge omskrivninger med substantiv

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter