Hvoretter vinning kan inndras

(25.8.10) Denne gangen kommer tåkedotten fra påtalemyndigheten, som muligens prøver å gi svar på spørsmålet om hva inndragning er for noe.

«Inndragning hvoretter vinning som er oppnådd ved en straffbar handling helt eller delvis kan inndras hos den som vinningen er tilfalt.»

Redaksjonens kommentar:

Setningen er uklar av flere grunner. Den er ufullstendig, og den inneholder ord og uttrykksmåter som er karakteristiske for kansellistilen. En av snublesteinene er ordet hvoretter, som enten kan bety «og deretter» eller «ifølge, etter». Ingen av disse betydningene passer helt inn her. Hvis hensikten er å forklare hva inndragning er, kan man gjøre det uten hvoretter, og dessuten bør man unngå sirkelforklaringer (inndragning av vinning = vinningen kan inndras).

Her er et forsøk på en litt klarere forklaring:

 
«Inndragning innebærer at den som har skaffet seg noe på ulovlig vis, helt eller delvis kan bli fratatt utbyttet (vinningen).»

Mer om hvoretter og andre kanselliord.

 

Tilbake til oversikten

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter