Granskning med konsekvensaspekt

(6.3.2009) Dagens tåkedott kommer fra et tilsyn som sliter med gangsynet.

«Tilsynets granskning avdekker at den uautoriserte utleveringen kunne skje som følge av mangler med hensyn til opplæring, produksjon, operative kontrollmekanismer og operativ avvikshåndtering. Tilsynet vil spesielt trekke fram mangelfulle operative kontrollmekanismer som avgjørende for at feilen ikke ble fanget (opp). Tilsynet påviser et potensielt konsekvensaspekt og således en restrisiko. Samtidig viser tilsynet til at direktoratets raske håndtering av situasjonen, når den først ble kjent, reduserer sannsynligheten for fremtidige konsekvenser. Tilsynet fremhever videre at direktoratet må iverksette en økt kvalitetssikring, herunder stadfeste kontrollmekanismer rundt produksjon og utlevering av større mengder personopplysninger.»

Redaksjonens kommentar

Vår granskning avdekker åpenbare mangler i tilsynets operative kontrollmekanismer med hensyn til kvalitetssikring av språket, trolig som følge av uautorisert utlevering av interne uttrykksmåter. Et potensielt konsekvensaspekt er mottakers manglende forståelse av informasjonen.

Vi tilrår at tilsynet omgående iverksetter en økt kvalitetssikring med hensyn til språket i dokumenter, herunder kontrollmekanismer rundt setningsbygning, begrensning av ordmengde og bruk av visse substantiver.

For å eliminere restrisikoen bør tilsynet omgående vurdere anskaffelse av en tåkelur.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter