Foretagelse av lokalisering

(3.11.2010) Dagens tåkedott kommer fra et stort og viktig direktorat som passer på mange ting. Direktoratet har både voksesmerter, lokaliseringsproblemer og substantivsyke. Det er bare «i forhold til» som mangler.

«Betydelig vekst de siste årene har medført at vi stadig har måttet utvide våre lokaliteter. Dette er i hovedsak gjort ved innleie av nye arealer i omliggende lokaliteter. Imidlertid er vekstpotensialet her etter hvert uttømt og vi står i fare for å måtte foreta lokaliseringer hvor avstanden blir betydelig større.»

Redaksjonens kommentar

Den første setningen betyr neppe noe mer og finere enn at direktoratet har fått flere ansatte og trenger mer plass. I den andre setningen kommer det fram at direktoratet har løst problemet ved å leie lokaler i nærheten. Men nå har direktoratet simpelthen vokst ut av sine gode lokaler. «Vi står i fare for å måtte foreta lokaliseringer hvor avstanden blir betydelig større» betyr vel at direktoratet trolig må plassere folk og utstyr i lokaler som ligger langt unna hovedkvarteret. «Å foreta en lokalisering» er ikke god norsk. Formuleringen er et typisk eksempel på substantivsyke.

Gode råd

Unngå substantivsyke.
Spar på ordene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter