Føre var seinare

(30.9.2009) I dag kjem tåkedotten frå ein lovtekst om barn og farskap. 

«Kvar av foreldra kan reise sak om farskapen dersom vedkomande legg fram opplysningar som tyder på at ein annan kan vere far til barnet. Saka må reisast innan eitt år etter at vedkomande vart kjend med opplysningane, likevel slik at fristen tidlegast vert rekna frå tidspunktet då barnet vart født.»

Kommentar frå redaksjonen


Her er det ikkje lett å skjøne i kva tidsrom ein eigentleg kan reise sak. «Betre føre var enn etter far» har aldri før seinare (sic) vore meir aktuelt!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter